Ürünlerimiz

Poliçelerimiz
hakkında
bilgi
almak
için

Ortak Alan Sigortası

Neden Ortak Alan Sigortası?

Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da apartman yönetimi tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: “Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.”

Ortak Alan Sigortasını Kimler Yaptırmalıdır?
⦁ Apartman yöneticileri
⦁ Site Yöneticileri
⦁ Profesyonel apartman yönetim firmaları
⦁ İnşaat Firmaları
Toplu yaşam alanları için oluşturulan ortak alan sigortası, ortak olarak kullanılan sivil ya da ticari alanları yangın başta olmak üzere yer kayması, fırtına ve yıldırım çarpması gibi birçok ana riske karşı güvence altına alır.

info@yetkinsigorta.com.tr
+90 232 441 89 38

İletişim

Adres: 1476 Sokak No:2 K:6 D:5 Aksoy Residence Alsancak Konak – İZMİR

Pazartesi – Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 18:00

Sosyal Medya